النشيد الكلداني : سوغيثا كلديثــــا / بقلم حبيب شابو


نادي بابل

                 
كلن تخرخ تشعيثــــــــــا     ميقرخ ئاثن بي كليثـــــــــا

زعرتا خليثـــــا كلديثـــــا     سحتلا معينــخ دميثـــــــــا

يـــــا كبارا كلدايـــــــــــا     سيبوخ بيدوخ شلخايــــــــا

مبشيري برزلا خمايـــــا     يـــا  اورايــــــــــــا باولأيا

كلن بيشوخ مخ نــــــورا     مفتفتخ كيبـــــا وطــــــــورا

اود مــاطي لمزا وشورا      ليلـــــي اخــونــــا وخـــورا

ئاثـــن زهريرا وبريخــــــا     بهريه لك بايش ديخــــــــــا

مربروبي لبركا وبصيخــا     اريــــــا نــــاطورا سميخــــا

حبيب شابو يوسف

السويد يونشوبنك
ܣܘܓܥܬܵܐ ܟܠܕܥܬܵܐ

ܟܠܢ ܬܟܪܟ ܬܫܥܥܬܵܐ     ܡܥܩܪܟ ܐܵܬܢ ܒܥ ܟܠܥܬܵܐ

ܙܥܘܪܬܵܐ ܚܠܥܬܵܐ ܟܠܕܥܵܬܐ     ܣܚܘܬܠܵܐ ܡܥܥܢܟ ܕܡܥܬܵܐ

ܥܵܐ ܓܢܒܵܪܵܐ ܟܠܕܵܥܵܐ      ܣܥܦܘܟ ܒܐܥܕܘܟ ܫܘܠܟܵܥܵܐ

ܡܦܫܹܪܹܐ ܦܪܙܠܵܐ ܟܡܵܥܵܐ    ܥܵܐ ܒܵܒܵܥܐ ܐܘܪܵܥܵܐ

ܟܠܢ ܦܥܫܘܟ ܡܟ ܢܘܪܵܐ     ܡܦܬܦܬܘܟ ܟܥܦܵܐ ܘܛܘܪܵܐ

ܐܘܕ ܕܡܵܛܹܐ ܠܡܪܙܵܐ ܘܫܘܪܵܐ     ܠܥܠܹܐ ܐܚܘܢܵܐ ܘܟܘܧܵܐ

ܐܬܢ ܙܗܪܥܪܵܐ ܘܒܪܥܟܵܐ     ܒܗܪܹܗ ܠܟ ܦܵܥܫ ܕܥܟܵܐ

ܡܪܦܪܘܦܹܐ ܠܒܪܓܵܐ ܘܦܨܥܟܵܐ     ܐܪܥܵܐ ܢܵܛܘܪܵܐ ܣܡܥܟܵܐ

ܚܒܥܒ ܫܵܒܘ ܥܘܣܦ

ܥܘܢܫܘܦܢܟ ܣܘܥܕܥ

عن الكاتب

عدد المقالات : 7626

اكتب تعليق

نادي بابل الكلداني في النرويج

الصعود لأعلى